Nur Başer Baykal 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden onur derecesiyle  mezun olmuştur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını aşarıyla tamamlamıştır. Bu süreçte Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde bir sene boyunca bireysel ve grupla aktif olarak psikoterapi hizmeti vermiştir.

Yüksek lisans eğitimi boyunca alanında uzman kişilerden  bireysel olarak süpervizyon desteği almış ve çok sayıda vakayla çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde Berlin’deki Charite Psikiyatri Hastanesi’nde yaz stajını tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarında sürdürülen ve geliştirilen projelere destek vermiş ve aynı zamanda tez konusu olan “Şiddet içerikli oyun bağımlılığının bireylerin bilişsel ve psikolojik faktörlerine etkisi” üzerinde çalışmalarını burada sürdürmüştür. 

Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği ve Gençlik Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Yüzyüze” Orta Öğretimde İnternet Bağımlılığı Önleme Projesinde interneti daha sağlıklı kullanmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan grup çalışmalarını yönetmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezinde ergenlere ve yetişkinlere yaklaşık iki sene psikoterapi hizmeti vermiştir. Bu süreçte uzman klinik psikologlarla ve akranlarla olan süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir. Şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümünde çalışmakta ve doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde devam etmektedir. Aynı zamanda yetişkinlere ve ergenlere bireysel terapi hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

Yüksek lisans eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli olup danışanlarla çoğunlukla bu yönelim doğrultusunda çalışmaktadır. Aynı zamanda Kabul ve Kararlılık Terapisi Sertifikasyonuna sahiptir ve kabul ve kararlılık terapisi de uygulamaktadır.


Sertifika Bilgileri

Kabul ve Kararlılık Terapisi Sertifikasyon Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Fatih Yavuz

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu

Harville Handrix Tarafından Verilen Imago Çift Terapisi Semineri Katılım Sertifikası

VI. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Katılım Sertifikası

Yüzyüze Projesi “İnternet Bağımlılığını Önleme ve Tedavisi” Temel Eğitimine Katılım Sertifikası

Türk Psikologları Derneğinden WISC-R Uygulama Sertifikası


Nur Başer Baykal’ın ergen ve yetişkinlerde çalışma alanları:

 

  •  Depresyon
  •  Kaygı Bozuklukları (sosyal kaygı, fobiler, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk)
  •  İlişki ve İletişim Problemleri
  •  Günlük Yaşam Problemleri
  •  Yas Danışmanlığı
  •  Öfke Kontrolü
  •  Stres Yönetimi
  •  İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı