Tuba Kalay 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden onur derecesiyle  mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı kapsamında Hollanda’nın Utrecht Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitim almıştır. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans sürecinde klinik stajını Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tamamlamıştır. 1 Yıllık staj sürecinde bireysel ve grupla psikoterapi hizmeti vermiştir. Yüksek lisans eğitimi boyunca alanında uzman kişilerden  bireysel olarak süpervizyon desteği almış ve çok sayıda vakayla çalışmıştır. Klinik stajını Berlin’de bulunan Charite Psikiyatri Hastanesi’nde tamamlamıştır. Eğitim sürecinde ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite’si PDR bölümünde araştırma görevlisi olarak 2 yıl çalışmıştır. 

Uzmanlığını “Spielberger’in Durumluk Öfke Envanteri’nin Türkçe’ye adaptasyonu ve geçerlik çalışması” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezinde ilk yıl çocuk ve ergenlere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti vermiş ve daha sonra yetişkin terapisti olarak merkezde aktif görev almıştır. Bu süreçte çok sayıda vaka ile çalışmış, uzman klinik psikologlarla ve akranlarla olan süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir. 2016 yılının ilk döneminde Güngören Kaymakamlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülen “Farkında Ol, Değişimi Fark Et” adlı bağımlılığı önleme projesinde klinik psikolog olarak görev almıştır. Projede, kapsanmaya ihtiyacı olan risk grubundaki ergenler ve ailelerine yönelik grupla psikoterapi hizmeti vermiş ve ayrıca çeşitli seminer ve eğitimler sunmuştur. Proje sürecinde alanında uzman kişilerden süpervizyon desteği almış ve çeşitli eğitimlere katılmıştır. Şu anda Biruni Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde çalışmakta ve doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde devam etmektedir. Aynı zamanda yetişkinlere ve ergenlere bireysel terapi hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

Klinik Psikoloji eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli olduğundan, danışanlarla çoğunlukla bu yönelim doğrultusunda çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, Kabul ve Kararlılık Terapisi Sertifikasyonuna sahiptir ve kabul ve kararlılık terapisi de uygulamaktadır.

Kabul ve kararlılık terapisi (Acceptance and Commitment Therapy): Klinik davranış analizinin psikoterapide kullanılan bir şeklidir. Kararlılık, davranış değişim stratejileri ile psikolojik esneklik sağlamak için çeşitli şekillerde harmanlanmış kabul ve farkındalık stratejilerini kullanan kanıta dayalı psikolojik müdahale yöntemleri bütünüdür.

Aldığı Eğitimler ve sertifikalar

“Bağımlılık kavramı ve önlemenin yolları” Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Defne Tamar Gürol 
Kabul ve Kararlılık Terapisi Sertifikasyon Eğitimi - Psikiyatrist Dr. Fatih Yavuz

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi- Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu

Workshop, Cognitive Behavioral Therapy of Anxiety Disorders- Dr. Arthur FREEMAN

Yüzyüze Projesi “İnternet Bağımlılığını Önleme ve Tedavisi” Temel Eğitimine Katılım Sertifikası Psikodrama Yaşantı Grubu, YÖRET, Katılım Sertifikası


Çalışma alanları:

 Kaygı Bozuklukları (sosyal kaygı, fobiler, panik atak)

Depresyon

Obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntı-zorlantı hastalığı)

Öfke Kontrol sorunları

Travma sonrası stres bozukluğu

Yas Danışmanlığı

İlişki ve İletişim Problemleri

Günlük Yaşam Problemleri

Stresle başa çıkma

Evlilik ile ilgili problemler